آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

16 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جايگاه زن در انديشه امام خميني(ره)

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خم

زنان و انقلاب

دبستان دخترانه سما

اهنگ تار کولی

محمدهادی محمدی

-

دبستان دخترانه سما

غلبه بر استرس

حسين فتاحي

سلامت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

استانبول

اورحان پاموک

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زنگ تنفس دیگر

: حمید عرفان

ادبيات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب به دنبال امیرکبیر اثر محمد حسینی

محمد حسینی

تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی

محمد معین

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب تاریخچه‌ی تقریباً همه‌چیز.

بیل برایسن

من هیچ‌گاه این‌ها را

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صفحه گسترده Excel 2007

کتایون کمانگر

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فان

-

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهاره پور عباسیان

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا جعفری

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا خان محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضا محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا ابراهیمی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

غزل مهرنیا

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه پناهلو

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شادی کلانتری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طارمی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام محمدی ها

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ویدا یوسفی

مسابقه: درسهایی از قرآن

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا شهسواري

1379/12/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهرام فتحي

1382/12/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماهان قلي پور

1383/12/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهيتا حاجي حسني

1383/12/26

دبستان پسرانه سما

محمدرضا دميرلوجماعت

1388/12/23

دبستان پسرانه سما

محمدطاها ملكي

1387/12/28

دبستان پسرانه سما

مهدي آهنگريان ابهري

1386/12/23

دبستان دخترانه سما

سلدا غنيمتي

1386/12/25

دبستان پسرانه سما

علي گنج خانلو

1387/12/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده حنانه

1381/12/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد شكوري

1378/12/27

دبستان پسرانه سما

علي گنج خانلو

1387/12/25

دبستان دخترانه سما

نرجس مولائي

1386/12/26

دبستان دخترانه سما

هستي خاص محمدي عميدآبادي

1386/12/23

دبستان پسرانه سما

برديا عابديني

1386/12/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رعنا عسگري

1381/12/29

دبستان دخترانه سما

مهشاد دودانگه

1384/12/27

دبستان دخترانه سما

ياسمن سرداري

1389/12/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا مسگرلو

1378/12/28

دبستان پسرانه سما

مهدي جعفري

1389/12/28