آخرین اخبار مدارس


اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مشکلات را شکلات کنید

مسعود لعل

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صور خیال در شعر فارسی

محمد رضا شفیعی کدکنی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لیلی،نام تمام دختران زمین است

شیوا عرفان

-

دبستان دخترانه سما

امام علي(ع)

حسين فتاحي

زندگینامه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش نقد

اثر استاد علی صفایی حائری

وش نقد با منطقی بیطر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تكنولوژي فكر

دکتر علیرضا آزمندیان

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب تاریخچه‌ی تقریباً همه‌چیز.

بیل برایسن

من هیچ‌گاه این‌ها را

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شرق بهشت

جان اشتاین بک

--

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زنگ تنفس دیگر

: حمید عرفان

ادبيات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مائده صالحی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

غزل مهرنیا

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهسا اسدی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یگانه ترکی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مائده حیدری

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتین محمد بیگی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه حیدری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا میرزایی

مسابقه: مسابقه درسهایی از قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين عابديني

1382/08/29

دبستان دخترانه سما

سوگل يوسفي

1385/08/24

دبستان دخترانه سما

ياسمين مختارزاده

1390/08/28

دبستان پسرانه سما

اميررضا سرخوش شريف آبادي

1389/08/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زنگي بيجي كلا

1379/08/30

دبستان دخترانه سما

دنيز رضائي

1389/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا حاجي خاني

1383/08/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صالحي

1378/08/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشيا مقصودي

1381/08/28

دبستان پسرانه سما

سيدحسام الدين خليلي

1386/08/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ريحانه قربانيان

1380/08/29

دبستان دخترانه سما

ثنا مولائي

1390/08/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اله وردلو

1378/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانا اميرلو

1383/08/25

دبستان پسرانه سما

ايليا شريفلو

1384/08/25

دبستان دخترانه سما

يسنا مانصوري

1388/08/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناز خدابنده

1382/08/27

دبستان دخترانه سما

زهرا قاسمي نيا

1390/08/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه آهنگريان

1381/08/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرآرشام صالحي

1381/08/23