آخرین اخبار مدارس


10 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عوامل موفقیت در تحصیل

مرتضی نظری

راه حل های عملی و م

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ نفیسی

علی اکبر نفیسی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

دبستان دخترانه سما

پهلوان و فيل

سيدمهدي شجاعي

قصه‌

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری در کلاس

لیزا مداف

اشاره ای به علل خستگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با نجوم و كيهان‌شناسي

ايان موريسون

-

دبستان دخترانه سما

غلبه بر استرس

حسين فتاحي

سلامت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اعجاز قرآن

هارون یحیی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ اشعار حافظ

احمدعلی رجایی بخارایی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا جعفری

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طارمی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مائده حیدری

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه شکری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی یادگار

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا خان محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سها غیب قلی خانی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ویدا یوسفی

مسابقه: درسهایی از قرآن

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

غزل مهرنیا

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یگانه ترکی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهاره پور عباسیان

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين صالحي

1379/04/30

دبستان دخترانه سما

زهرا ذوالقدرنسب

1386/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين مظفري

1383/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي نظري

1382/04/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا باقري

1379/04/30

دبستان پسرانه سما

پويان سعيدي

1387/04/31

دبستان دخترانه سما

فاطمه لطفي

1391/04/31

دبستان دخترانه سما

سنا فلاح قاسمي گيلده

1385/04/27

دبستان دخترانه سما

راضيه رحماني

1385/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي بيگ وردي

1381/04/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ميترا اباذري

1380/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا اصغري

1382/04/28

دبستان دخترانه سما

كيانا محمدي

1390/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتين محمدبيگي

1383/04/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه شيخي

1383/04/28

دبستان دخترانه سما

رامينا باقري

1387/04/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه حاجي حسني

1388/04/31

دبستان دخترانه سما

ركسانا بالاجاني

1390/04/28

دبستان پسرانه سما

حامد عباسي

1387/04/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه كلانتري

1380/04/28