آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

افسانه های مردم دنیا

آتوسا صالحی

--

دبیرستان دوره دوم پسرانه

فرهنگ نفیسی

علی اکبر نفیسی

-

دبستان دخترانه

به من بگو چرا و چگونه

آرکادی لئوکام

نکات علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

اشمیت

-

دبیرستان دوره اول پسرانه

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم:

تئودورشیک، لوئیس وُن

تفکر انتقادی، شگفتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

گامهایی طلایی در انتخاب رشته

علی اکبر راد مهر

-

دبستان دخترانه

روش ها و مهارت های یادگیری آسان

پروین تاج محمدی

روش ها و مهارت های ی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه

آشنایی با مهارت های زندگی

سعيد ماهوان

آشنایی با مهارت های

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیررضا بهرامی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

شادی افشاری

مسابقه: مسابقات جام باشگاههای استان زنجان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

میعاد مهری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

یکتا قارداشخانی

مسابقه: مسابقات جام باشگاههای استان زنجان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

محمدجواد باقري

1387/09/18

دبیرستان دوره اول پسرانه

نيكان عوض محمدي

1384/09/20

دبیرستان دوره اول دخترانه

محدثه محمدي

1383/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرحسين اكبري

1384/09/19

دبستان پسرانه

ايليا مولائي

1389/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه

شادي اسلامي

1383/09/19

دبستان پسرانه

محمدعطا كشاورز

1386/09/20

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه نظري

1383/09/22

دبستان پسرانه

سيدحسين عزيزي

1387/09/22