آخرین اخبار مدارس


22 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

16 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

15 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

06 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

05 بهمندبستان پسرانه

04 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

آشنايي با نجوم و كيهان‌شناسي

ايان موريسون

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

فرهنگ فارسی

محمد معین

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

بررسیدقیق استدلال‌ها

دبستان دخترانه

سی شارپ برای بچه ها

زهرا بیات

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

دبستان دخترانه

یک توپ برای همه

بریگیته ونینگر

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

"نماز" نور چشم پيامبر (ص)

علي غفاري‌چنذانق ,

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

صور خیال در شعر فارسی

محمد رضا شفیعی کدکنی

-

دبستان پسرانه

داستان راستان

استاد مطهری

داستان راستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد یوسفی

مسابقه: علمی کنکور

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد رضا سبزعلی جماعت

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علیرضا جلیلی

مسابقه: علمی کنکور

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

مونا عزیزی

مسابقه: جشنواره بزرگداشت سردار سلیمانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سید حسام فتحی

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش محمودی

مسابقه: بزرگداشت روز پرستار

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آرش سروش

مسابقه: علمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

ابوالفضل اله وردی لو

مسابقه: علمی کنکور

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

محمد مهدی مولائی

مسابقه: مسابقات 14 گانه قرآن عترت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

بهشاد یکتا

مسابقه: علمی کنکور

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ستایش رضایی

مسابقه: جشنواره بزرگداشت سردارسلیمانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش محمودی

مسابقه: مسابقه بزرگداشت روز پرستار

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

دانش آموزان کلاس 2-1

نمایش چرخه آب(مهارت محور.معلم زینب محمدی)

دبستان پسرانه

آرمین صفری ابهری و آرمین دایی

آتشفشان -معلم :فاطمه خلجی

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی احمدی فرد

مفاخر شهر من

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علیرضا صفاییان ابوالفضل کرمی

حلال و حرام

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیر حسین مرادیان

پیامبر رحمت و مهربانی (ص)

دبستان پسرانه

سید متین وسید مبین معافی مدنی

تحقیق و پژوهش"زندگینامه شهید حاج قاسم سلیمانی

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل بهنامی زاده

الگوریتم

دبستان پسرانه

پویا عبا س آبادی

کاغذ چکونه ساخته می شود -معلم :فاطمه خلجی

دبستان پسرانه

محمد مهدی مولایی

تهیه نمک خوراکی

دبستان پسرانه

محسن قایم پناه

نمایش ورزش مورد علاقه (معلم زینب محمدی)

دبستان پسرانه

محمد رضا رستم خانی

آهن زنگ نزن -معلم : فاطمه خلجی

دبستان پسرانه

محمد طاهاحاجی خانی

خبرنگاران نوجوان -هلال احمر -معلم: فاطمه خلجی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

فاطمه ايل

1389/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه

ريحانه نصيري

1385/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد ميرآبي

1382/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد حسني

1381/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهرداد مرادي

1384/12/04

دبستان پسرانه

سيدعلي نوروزي

1391/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرمهدي معروفخاني

1384/12/03

دبستان پسرانه

محمدجواد عزيزخاني

1392/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه پنجي

1383/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ترنم حيدري

1380/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مائده پناهلو

1383/12/02

دبستان پسرانه

محمدرضا گل پرور

1388/12/08

دبستان دخترانه

آتوسا احمدي

1390/12/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه

ابوالفضل بابائي قزلجه

1383/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه

آيلا عسگري

1386/12/06

دبستان پسرانه

سيدامير نوروزي

1391/12/06

دبستان دخترانه

آيدا جاويدان

1389/12/04

دبستان دخترانه

اسرا فتحي پور

1391/12/08

دبستان دخترانه

ستاره طالبي

1392/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه

يگانه حسيني ابهري

1383/12/08