آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

آشنایی با مهارت های زندگی

سعيد ماهوان

آشنایی با مهارت های

دبستان دخترانه

یک توپ برای همه

بریگیته ونینگر

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

معراج السعاده

ملا احمد نراقی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

40 حديث تربيت: براي مربيان، پدران، مادران و كلاس

جعفر شيخ‌الاسلامي

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه

داستان دو شهر

چارلز دیکنز

-

دبیرستان دوره اول پسرانه

کتاب به دنبال امیرکبیر اثر محمد حسینی

محمد حسینی

تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مشکلات را شکلات کنید

مسعود لعل

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

کم عمق ها

نیکلاس کار

تاثیر اینترنت بر ساختار و شیوه تفکر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیررضا بهرامی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

عليرضا مولائي

1383/07/29