آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب به دنبال امیرکبیر اثر محمد حسینی

محمد حسینی

تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تكنولوژي فكر

دکتر علیرضا آزمندیان

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبستان دخترانه سما

به من بگو چرا و چگونه

آرکادی لئوکام

نکات علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم:

تئودورشیک، لوئیس وُن

تفکر انتقادی، شگفتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

"نماز" نور چشم پيامبر (ص)

علي غفاري‌چنذانق ,

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب تاریخچه‌ی تقریباً همه‌چیز.

بیل برایسن

من هیچ‌گاه این‌ها را

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ اشعار حافظ

احمدعلی رجایی بخارایی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه پناهلو

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سها غیب قلی خانی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

غزل مهرنیا

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه حیدری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یگانه ترکی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه شکری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا امینی

مسابقه: درسهایی از قرآن

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طارمی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهاره پور عباسیان

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی ملکی

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده نازنين

1389/10/23

دبستان پسرانه سما

محمدحسام عزيزي

1387/10/30

دبستان دخترانه سما

ثنا رضائي

1385/10/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سپهر اسماعيل جماعت

1378/10/28

دبستان دخترانه سما

مهوين كيانوشي

1387/10/23

دبستان دخترانه سما

امي تيس محمدبيگي

1386/10/25

دبستان دخترانه سما

سوگل شريفي

1385/10/30

دبستان پسرانه سما

محمدحسام عزيزي

1387/10/30

دبستان پسرانه سما

محسن محمودي

1387/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبي اصلاني

1383/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي اميري

1378/10/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهرامي

1388/10/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه داودبيگي ارهاني

1378/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا محمدبيگي

1381/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير سكاكي

1383/10/26

دبستان دخترانه سما

تيدا گل كرم

1390/10/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بهنام عبدالملكي

1378/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد تركي

1381/10/26

دبستان پسرانه سما

رادين رجبعلي جماعت

1386/10/23

دبستان دخترانه سما

سودا يوسفي

1389/10/23