آخرین اخبار مدارس


25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فان

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ـ ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ م‍ج‍اه‍د در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌

ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ح‍س‍ن‍ي‌

كتابشناسي زن و انقل

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با منظومه شمسي

مليحه سليماني

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عوامل موفقیت در تحصیل

مرتضی نظری

راه حل های عملی و م

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آن مرد در باران رفت

شهرام شفیعی

درباره جنگ تحمیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تكنولوژي فكر

دکتر علیرضا آزمندیان

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گفت و گو با علي دهقان

مرتضي رسولي‌پور

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبستان دخترانه سما

یک توپ برای همه

بریگیته ونینگر

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیاحبیبی

مسابقه: تفسیرمفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیلوفر عابدینی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قهرمانپور

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طارمی علی آبادی

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساناز غنی

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه داودبیگی

مسابقه: مربیگری قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میترااباذری

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم مولایی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا مقدم

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان انگلیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا تاتی

مسابقه: جشنواره خوارزمی علوم ازمایشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرنیا طالبی

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین نوری

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

چگونه در امتحان موفق شويم؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده سوگند كاظمي

1388/01/06

دبستان پسرانه سما

آرين خسروي

1386/01/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين جعفري

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان رستمي

1383/01/01

دبستان پسرانه سما

كسري كلانتري

1387/01/02

دبستان دخترانه سما

آرشيدا كياني مهر

1388/01/06

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي ايوانكي

1386/01/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سعيد مولائي

1380/01/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفري

1387/01/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نظري

1383/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين اسمعيل زاده

1381/01/02

دبستان پسرانه سما

مهدي حميديان

1389/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين رستگار

1383/01/04

دبستان پسرانه سما

عرفان ذوالقدرنسب

1384/01/03

دبستان پسرانه سما

احسان احدي

1386/01/08

دبستان دخترانه سما

نرگس مصلي

1388/01/05

دبستان پسرانه سما

ايليا آقاميرزائي

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

عسل رحماني

1389/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين خدابنده لو

1382/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قهرمانپور

1379/01/01