آخرین اخبار مدارس


07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آن ها

فاضل نظری

رویکردی نمادین به تر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صفحه گسترده Excel 2007

کتایون کمانگر

-

دبستان دخترانه سما

روش ها و مهارت های یادگیری آسان

پروین تاج محمدی

روش ها و مهارت های ی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فان

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کم عمق ها

نیکلاس کار

تاثیر اینترنت بر ساختار و شیوه تفکر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اعجاز قرآن

هارون یحیی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

بررسیدقیق استدلال‌ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تكنولوژي فكر

دکتر علیرضا آزمندیان

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با نجوم و كيهان‌شناسي

ايان موريسون

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق احمدخانی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا جعفری

مسابقه: مسابقات پینگ پنگ دهه فجر

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه اسلامی

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میترا اباذری

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی واعظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق احمد خانی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا عسگری

مسابقه: مسابقات پینگ پنگ

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه یوسفلی

مسابقه: مسابقه عکاسی با موضوع تاریخ شهر من

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده زهرا حسینی

مسابقه: جشنواره خوارزمی علوم ازمایشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

طالبی

مسابقه: مسابقه عکاسی با موضوع تاریخ شهر من

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده عزیزی

مسابقه: تفسیر مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا کرمی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

چگونه در امتحان موفق شويم؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حسني

1381/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده فائزه

1382/12/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجي

1383/12/06

دبستان پسرانه سما

كياراد نصيري

1389/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهرخ الله

1382/12/08

دبستان دخترانه سما

الينا ابراهيمي كلاريجاني

1387/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمتين حسينخاني

1379/12/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه ايل

1389/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد علي حيدري

1378/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مليكا انصاري

1378/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين شاه

1382/12/06

دبستان دخترانه سما

ستايش پورشهسواري

1385/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين مقدم

1379/12/06

دبستان دخترانه سما

آيدا جاويدان

1389/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عسل تقي زاده نصيري

1379/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شيري

1382/12/05

دبستان دخترانه سما

مائده سادات كاظمي

1386/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين بابايي فلجي

1379/12/07

دبستان پسرانه سما

سبحان جعفري

1389/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد بختياري

1381/12/02