آخرین اخبار مدارس


30 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

افسانه های مردم دنیا

آتوسا صالحی

--

دبستان دخترانه سما

غلبه بر استرس

حسين فتاحي

سلامت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آن ها

فاضل نظری

رویکردی نمادین به تر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ نفیسی

علی اکبر نفیسی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم:

تئودورشیک، لوئیس وُن

تفکر انتقادی، شگفتی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با كره‌ي زمين

ربكا هرمن

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کم عمق ها

نیکلاس کار

تاثیر اینترنت بر ساختار و شیوه تفکر

دبستان دخترانه سما

غلبه بر استرس

حسين فتاحي

سلامت

دبستان دخترانه سما

داستانک های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آشنایی با مهارت های زندگی

سعيد ماهوان

آشنایی با مهارت های

دبستان دخترانه سما

اهنگ تار کولی

محمدهادی محمدی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام محمدی ها

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا جعفری

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شادی کلانتری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تبریزی

مسابقه: امتحانات نوبت اول

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ویدا یوسفی

مسابقه: درسهایی از قرآن

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه شکری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سها غیب قلی خانی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه پناهلو

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهسا اسدی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی یادگار

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق ایل خان

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل تركي

1385/03/07

دبستان دخترانه سما

هانيه اسدي

1387/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدمعين موسوي

1383/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سالار محبي

1380/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين سليماني صفت

1381/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا مقدم كوهي

1384/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا فرجي

1379/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزين صالحي

1382/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي جعفري

1379/03/05

دبستان پسرانه سما

اميررضا ماندگار

1388/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نويد خان

1382/03/07

دبستان دخترانه سما

آتنا بيك وردي

1385/03/07

دبستان دخترانه سما

رها عسگري

1390/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيانوش آقاجاني

1380/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين معيني

1383/03/03

دبستان دخترانه سما

بهاره موانيه ئي

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

فريبا بابائي

1385/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خضر محمدپوري

1384/03/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه آقامحمدي

1390/03/02

دبستان دخترانه سما

هديه عزيزخاني

1387/03/06