آخرین اخبار مدارس


10 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

--

دبستان دخترانه سما

امام علي(ع)

حسين فتاحي

زندگینامه

دبستان دخترانه سما

اهنگ تار کولی

محمدهادی محمدی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش نقد

اثر استاد علی صفایی حائری

وش نقد با منطقی بیطر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گامهایی طلایی در انتخاب رشته

علی اکبر راد مهر

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

--

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب به دنبال امیرکبیر اثر محمد حسینی

محمد حسینی

تاریخ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

داستان دو شهر

چارلز دیکنز

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صفحه گسترده Excel 2007

کتایون کمانگر

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

"نماز" نور چشم پيامبر (ص)

علي غفاري‌چنذانق ,

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی یادگار

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق ایل خان

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهسا اسدی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یگانه ترکی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه شکری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه حیدری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رسام بختیاری

مسابقه: جام فجر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضا محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضا محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی ملکی

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد مولائي

1384/06/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مژده محمدبيگي

1384/06/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده بختياري

1382/06/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آيدين كريم خاني

1382/06/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين اميني

1380/06/28

دبستان پسرانه سما

محمد صفري ابهري

1388/06/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپيده دشتبان

1379/06/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا صالحي

1380/06/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كميل جوكار

1380/06/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا محمودي

1383/06/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ملك پور

1382/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرداد نجاتي

1381/06/24

دبستان پسرانه سما

عرشيا عابديني

1387/06/31

دبستان پسرانه سما

عرشيا عابديني

1387/06/31

دبستان پسرانه سما

شهراد بيگلري

1389/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا محمدي

1382/06/23

دبستان دخترانه سما

دنيا عزيزي

1391/06/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده فرناز اميني

1382/06/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده دلارام حسيني

1380/06/24

دبستان دخترانه سما

سيده تينا اميني

1388/06/29