آخرین اخبار مدارس


26 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان دخترانه سما

26 دیدبستان دخترانه سما

11 دیدبستان دخترانه سما

11 دیدبستان دخترانه سما

11 دیدبستان دخترانه سما

05 دیدبستان دخترانه سما

05 دیدبستان دخترانه سما

05 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

بررسیدقیق استدلال‌ها

دبستان دخترانه سما

داستانک های خرگوش حکیم

محمدهادی محمدی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لطفا گوسفند نباشید!

محمود نامنی

وانشناسی چگونه خود ر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شرق بهشت

جان اشتاین بک

--

دبستان دخترانه سما

غلبه بر استرس

حسين فتاحي

سلامت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گامهایی طلایی در انتخاب رشته

علی اکبر راد مهر

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جاده

كورمك مك كارتي

داستان آخرالزمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار جهدوری

مسابقه: پذیرفته شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرجعفری

مسابقه: زست سلولی -مولکولی زنجان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا خدابنده لو

مسابقه: حسابداری پیام نور زنجان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هلیا داودی

مسابقه: پذیرفته شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

متیما معتمد آرا

مسابقه: المپیاد بسکتبال استعدادهای برتر

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار جهدورزهرا طالبی

مسابقه: پذیرفته شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا نصیری

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار جهدورزهرا طالبی

مسابقه: پذیرفته شدگان تیزهوشان و نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه نجیب حسینی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین عابدینی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ریحانه آقاولی جماعت

مسابقه: جغرافیا - بابلسر

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه فتحی

مسابقه: کنکور سراسری -علوم آزمایشگاهی دانشگاه زنجان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

معصومه جاويدان فرد

1387/10/23

دبستان پسرانه سما

رادين رجبعلي جماعت

1386/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد گل كرملو

1384/10/29

دبستان دخترانه سما

سوگل شريفي

1385/10/30

دبستان دخترانه سما

تيدا گل كرم

1390/10/28

دبستان دخترانه سما

سودا يوسفي

1389/10/23

دبستان پسرانه سما

محسن محمودي

1387/10/28

دبستان دخترانه سما

امي تيس محمدبيگي

1386/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه كاظمي

1380/10/25

دبستان پسرانه سما

محمدحسين گنج خانلو

1386/10/27

دبستان دخترانه سما

ثنا رضائي

1385/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبي اصلاني

1383/10/25

دبستان دخترانه سما

مهوين كيانوشي

1387/10/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان نصيري

1380/10/26

دبستان پسرانه سما

محمدحسام عزيزي

1387/10/30

دبستان دخترانه سما

زهرا نقدلو

1390/10/25

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهرامي

1388/10/28

دبستان دخترانه سما

سيده نازنين

1389/10/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آروين بيگ وردي

1379/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير سكاكي

1383/10/26