آخرین اخبار مدارس


07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گفت و گو با علي دهقان

مرتضي رسولي‌پور

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ـ ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ م‍ج‍اه‍د در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌

ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ح‍س‍ن‍ي‌

كتابشناسي زن و انقل

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جاده

كورمك مك كارتي

داستان آخرالزمانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

اشمیت

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با نجوم و كيهان‌شناسي

ايان موريسون

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیری در سیره نبوی

استاد مطهری

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین واعظی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه یوسفلی

مسابقه: مسابقه عکاسی با موضوع تاریخ شهر من

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق احمد خانی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق احمدخانی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا تاتی

مسابقه: جشنواره خوارزمی علوم ازمایشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین واعظی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق احمدخانی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سوگل زمانی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاءزه بیگدلی

مسابقه: قران و عترت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میترا اباذری

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین ربانی نسب

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده عزیزی

مسابقه: تفسیرمفاهیم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

چگونه در امتحان موفق شويم؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال شهسواري

1382/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي رحيمي

1379/12/01

دبستان دخترانه سما

ريحانه نصيري

1385/12/05

دبستان پسرانه سما

سبحان جعفري

1389/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي عصائي جديد

1381/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان صلاح

1381/12/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عسل تقي زاده نصيري

1379/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا مداحي

1377/12/08

دبستان پسرانه سما

پارسا لطفي

1385/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا قاسمي

1380/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد بختياري

1381/12/02

دبستان دخترانه سما

مهديا خدره

1385/12/03

دبستان دخترانه سما

تينا حاجي وند

1386/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسماعيلي

1382/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده فائزه

1382/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شراره جوان مرديان

1378/12/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجي

1383/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرنيا طالبي

1379/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد علي حيدري

1378/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمتين حسينخاني

1379/12/07