آخرین اخبار مدارس


اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

امام علي(ع)

حسين فتاحي

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صور خیال در شعر فارسی

محمد رضا شفیعی کدکنی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

استانبول

اورحان پاموک

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب به دنبال امیرکبیر اثر محمد حسینی

محمد حسینی

تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آشنایی با مهارت های زندگی

سعيد ماهوان

آشنایی با مهارت های

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

110 آيات و روايت در ورزش

عبدالحميد سياح,ويراستار:ناصر

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با منظومه شمسي

مليحه سليماني

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جاده

كورمك مك كارتي

داستان آخرالزمانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صفحه گسترده Excel 2007

کتایون کمانگر

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آن ها

فاضل نظری

رویکردی نمادین به تر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یگانه ترکی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مائده صالحی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مائده حیدری

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه حیدری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهسا اسدی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتین محمد بیگی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

غزل مهرنیا

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا میرزایی

مسابقه: مسابقه درسهایی از قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دنيز رضائي

1389/08/27

دبستان دخترانه سما

ثنا مولائي

1390/08/25

دبستان پسرانه سما

سيدحسام الدين خليلي

1386/08/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانا اميرلو

1383/08/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مهسا شفيع لو

1378/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيوشا رجبعلي جماعت

1383/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي مقدم

1382/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناز خدابنده

1382/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا محمدبيگي

1383/08/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين عابديني

1389/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا حاجي خاني

1383/08/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صالحي

1378/08/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صالحي

1378/08/29

دبستان دخترانه سما

سوگل يوسفي

1385/08/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رامين بيگ وردي

1378/08/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اله وردلو

1378/08/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا محمدي

1381/08/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشيا مقصودي

1381/08/28

دبستان دخترانه سما

مهديس عسگري

1388/08/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زنگي بيجي كلا

1379/08/30