آخرین اخبار مدارس


25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جايگاه زن در انديشه امام خميني(ره)

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خم

زنان و انقلاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زنگ تنفس دیگر

: حمید عرفان

ادبيات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مشکلات را شکلات کنید

مسعود لعل

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فان

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

"نماز" نور چشم پيامبر (ص)

علي غفاري‌چنذانق ,

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب به دنبال امیرکبیر اثر محمد حسینی

محمد حسینی

تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کم عمق ها

نیکلاس کار

تاثیر اینترنت بر ساختار و شیوه تفکر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جاده

كورمك مك كارتي

داستان آخرالزمانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قهرمانپور

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا خدابنده لو

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانیه صالحی

مسابقه: مسابقات عترت -قرآن ونماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیلدا رئیسی

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین واعظی

مسابقه: مسابقات عترت -قرآن ونماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه آهنکار

مسابقه: آزمون پیشرفت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا گنج خانلو

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیلوفر عابدینی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین واعظی

مسابقه: مسابقات قرآنی- قرائت ترتیل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مائده داداشی نسب

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا رادفر

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی واعظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

چگونه در امتحان موفق شويم؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مخاطب تمامی دانش آموزان مدرسه

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين رستگار

1383/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين جعفري

1383/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر مهدوي ابهري

1381/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين خدابنده لو

1382/01/01

دبستان دخترانه سما

سيده سوگند كاظمي

1388/01/06

دبستان دخترانه سما

ديانا خواجه حقوردي

1388/01/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قهرمانپور

1379/01/01

دبستان پسرانه سما

عرفان ذوالقدرنسب

1384/01/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده سروين

1383/01/05

دبستان پسرانه سما

آرين خسروي

1386/01/03

دبستان دخترانه سما

باران حاج انوري

1388/01/02

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي ايوانكي

1386/01/04

دبستان دخترانه سما

آنيسا حسن بيگلو

1389/01/07

دبستان دخترانه سما

آرشيدا كياني مهر

1388/01/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفري

1387/01/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا نظري

1383/01/06

دبستان دخترانه سما

عسل رحماني

1389/01/06

دبستان دخترانه سما

نرگس مصلي

1388/01/05

دبستان پسرانه سما

احسان احدي

1386/01/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سعيد مولائي

1380/01/05