آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

40 حديث تربيت: براي مربيان، پدران، مادران و كلاس

جعفر شيخ‌الاسلامي

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

فرهنگ نفیسی

علی اکبر نفیسی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه

ـ ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ م‍ج‍اه‍د در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌

ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ح‍س‍ن‍ي‌

كتابشناسي زن و انقل

دبستان دخترانه

پهلوان و فيل

سيدمهدي شجاعي

قصه‌

دبیرستان دوره اول دخترانه

جايگاه زن در انديشه امام خميني(ره)

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خم

زنان و انقلاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه

کم عمق ها

نیکلاس کار

تاثیر اینترنت بر ساختار و شیوه تفکر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

طبیعت در پزشکی ایرانی طبیعت در پزشکی ایرانی

اسماعيل ناظم

-

دبستان دخترانه

غلبه بر استرس

حسين فتاحي

سلامت

دبیرستان دوره دوم دخترانه

افسانه های مردم دنیا

آتوسا صالحی

--

دبیرستان دوره اول دخترانه

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

دبیرستان دوره اول پسرانه

لطفا گوسفند نباشید!

محمود نامنی

وانشناسی چگونه خود ر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

یکتا قارداشخانی

مسابقه: مسابقات جام باشگاههای استان زنجان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

شادی افشاری

مسابقه: مسابقات جام باشگاههای استان زنجان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

میعاد مهری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیررضا بهرامی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه نظري

1383/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه

شادي اسلامي

1383/09/19

دبستان پسرانه

محمدجواد باقري

1387/09/18

دبیرستان دوره اول پسرانه

نيكان عوض محمدي

1384/09/20

دبستان پسرانه

ايليا مولائي

1389/09/21

دبستان پسرانه

سيدحسين عزيزي

1387/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه

محدثه محمدي

1383/09/20

دبستان پسرانه

محمدعطا كشاورز

1386/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرحسين اكبري

1384/09/19