آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تاب آوری درکلاس درس

لیزا مداف

کمک به دانش آموزان با نیازهای خاص

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با نجوم و كيهان‌شناسي

ايان موريسون

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

بررسیدقیق استدلال‌ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

--

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اعجاز قرآن

هارون یحیی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گامهایی طلایی در انتخاب رشته

علی اکبر راد مهر

-

دبستان دخترانه سما

روش ها و مهارت های یادگیری آسان

پروین تاج محمدی

روش ها و مهارت های ی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

اشمیت

-

دبستان دخترانه سما

اهنگ تار کولی

محمدهادی محمدی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبستان دخترانه سما

به من بگو چرا و چگونه

آرکادی لئوکام

نکات علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مائده حیدری

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یگانه ترکی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه حیدری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مائده صالحی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طارمی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ویدا یوسفی

مسابقه: درسهایی از قرآن

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه شکری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه پناهلو

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

غزل مهرنیا

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه رضایی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی ملکی

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شادی کلانتری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا قزلباش

1383/10/27

دبستان دخترانه سما

معصومه جاويدان فرد

1387/10/23

دبستان دخترانه سما

سوگل شريفي

1385/10/30

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهرامي

1388/10/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بهنام عبدالملكي

1378/10/28

دبستان دخترانه سما

زهرا نقدلو

1390/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي اميري

1378/10/26

دبستان پسرانه سما

محمدحسام عزيزي

1387/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير سكاكي

1383/10/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سپهر اسماعيل جماعت

1378/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا محمدبيگي

1381/10/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه كاظمي

1380/10/25

دبستان دخترانه سما

مهوين كيانوشي

1387/10/23

دبستان دخترانه سما

سودا يوسفي

1389/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دودانگه

1381/10/30

دبستان دخترانه سما

ثنا رضائي

1385/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد تركي

1381/10/26

دبستان دخترانه سما

تيدا گل كرم

1390/10/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا داودي

1381/10/26

دبستان پسرانه سما

محمدحسين گنج خانلو

1386/10/27