آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

امام علي(ع)

حسين فتاحي

زندگینامه

دبستان دخترانه

روش ها و مهارت های یادگیری آسان

پروین تاج محمدی

روش ها و مهارت های ی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

معراج السعاده

ملا احمد نراقی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه

آخرين نگاه

فرخنده منصوريان

ادبيات

دبیرستان دوره اول دخترانه

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

--

دبیرستان دوره اول پسرانه

کتاب تاریخچه‌ی تقریباً همه‌چیز.

بیل برایسن

من هیچ‌گاه این‌ها را

دبیرستان دوره اول پسرانه

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم:

تئودورشیک، لوئیس وُن

تفکر انتقادی، شگفتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

--

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیری در سیره نبوی

استاد مطهری

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه

فرهنگ فارسی

محمد معین

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

صور خیال در شعر فارسی

محمد رضا شفیعی کدکنی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسین جعفری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی واعظی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیررضا بهرامی

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

میعاد مهری

مسابقه: ازمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی میرزایی

مسابقه: ازمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

عليرضا مولائي

1383/07/29