آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

16 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جاده

كورمك مك كارتي

داستان آخرالزمانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ اشعار حافظ

احمدعلی رجایی بخارایی

-

دبستان دخترانه سما

غلبه بر استرس

حسين فتاحي

سلامت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فان

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صور خیال در شعر فارسی

محمد رضا شفیعی کدکنی

-

دبستان دخترانه سما

به من بگو چرا و چگونه

آرکادی لئوکام

نکات علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

بررسیدقیق استدلال‌ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دیداری با اهل قلم

غلامحسین یوسفی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روش نقد

اثر استاد علی صفایی حائری

وش نقد با منطقی بیطر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مائده حیدری

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام محمدی ها

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا میرزایی

مسابقه: مسابقه درسهایی از قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه شکری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضا محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه حیدری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سها غیب قلی خانی

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حمیدرضا محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا جعفری

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ویدا یوسفی

مسابقه: درسهایی از قرآن

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی یادگار

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رعنا عسگري

1381/12/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا مسگرلو

1378/12/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهيتا حاجي حسني

1383/12/26

دبستان دخترانه سما

نرجس مولائي

1386/12/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهرام فتحي

1382/12/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا شهسواري

1379/12/28

دبستان پسرانه سما

مهدي آهنگريان ابهري

1386/12/23

دبستان پسرانه سما

محمدطاها ملكي

1387/12/28

دبستان پسرانه سما

علي گنج خانلو

1387/12/25

دبستان پسرانه سما

پدرام ذوالقدري

1388/12/28

دبستان دخترانه سما

سلدا غنيمتي

1386/12/25

دبستان دخترانه سما

مهشاد دودانگه

1384/12/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين عسگري

1380/12/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد نباتي

1378/12/25

دبستان دخترانه سما

هستي خاص محمدي عميدآبادي

1386/12/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيلوفر نظري

1378/12/23

دبستان پسرانه سما

مهدي جعفري

1389/12/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماهان قلي پور

1383/12/23

دبستان دخترانه سما

ياسمن سرداري

1389/12/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد شكوري

1378/12/27