آخرین اخبار مدارس


30 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شرق بهشت

جان اشتاین بک

--

دبستان دخترانه سما

به من بگو چرا و چگونه

آرکادی لئوکام

نکات علمی

دبستان دخترانه سما

امام علي(ع)

حسين فتاحي

زندگینامه

دبستان دخترانه سما

اهنگ تار کولی

محمدهادی محمدی

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب به دنبال امیرکبیر اثر محمد حسینی

محمد حسینی

تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیری در سیره نبوی

استاد مطهری

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نسخه عطار از مجموعه گیاهان

محمد تقی عطارنژاد

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آشنايي با منظومه شمسي

مليحه سليماني

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تربیت دینی

دکتر عبدالعظیم کریمی

-

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

222نکته برای پدران و مادران

دکترها مجدفر/اصلانی/سلیقه دار

-

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم:

تئودورشیک، لوئیس وُن

تفکر انتقادی، شگفتی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه پنجی

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق ایل خان

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مائده صالحی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

غزل مهرنیا

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا خان محمدی

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی ملکی

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رسام بختیاری

مسابقه: جام فجر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تبریزی

مسابقه: امتحانات نوبت اول

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه شکری

مسابقه: فعالین کتابخانه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی یادگار

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا جعفری

مسابقه: جام فجر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه حیدری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

بهاره موانيه ئي

1385/03/06

دبستان پسرانه سما

دانيال احدي

1385/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سالار محبي

1380/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي جعفري

1379/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزين صالحي

1382/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا فرجي

1379/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين سليماني صفت

1381/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدمعين موسوي

1383/03/05

دبستان پسرانه سما

عرشيا شهسواري

1386/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خضر محمدپوري

1384/03/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا ماندگار

1388/03/04

دبستان دخترانه سما

هانيه اسدي

1387/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه مقدم

1383/03/07

دبستان پسرانه سما

اميررضا ماندگار

1388/03/04

دبستان دخترانه سما

هديه عزيزخاني

1387/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نويد خان

1382/03/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه احدي

1380/03/05

دبستان دخترانه سما

رها عسگري

1390/03/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه آقامحمدي

1390/03/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيكو كاظمي

1382/03/02